Zie de beschrijving

Een programma op een terrein waar niet echt ruimte voor was. Een feestzaal voor 500 personen, drie sporthallen en een bowlingbaan.

Dus laten we eens kijken hoe we de beperking kunnen veranderen in een kans.

Het terrein bestaat uit een grote ring gevormd door een atletiekbaan. Rondom zijn trapsgewijze taluds aangelegd door de bewerking van het land om misschien ooit als tribune te dienen voor deze openluchtsporthal.

Er is voor gekozen een deel van de hellingen in bezit te nemen waarvan de grond was verwijderd, waarbij de vrijgekomen ruimte werd gebruikt voor de integratie van het gebouw, dat meteen na de bouw met aarde en groen werd bedekt. De uitlijning van de hellingen die op deze manier opnieuw werd geprofileerd, geeft weer de lezing die de site had. Zo komt het gebouw gedeeltelijk uit de hellingen te voorschijn, alsof het de natuur de hand boven het hoofd houdt.

Dit gebouw is uiterst efficiënt op het gebied van energiebeheer en werd geselecteerd als voorbeeldgebouw. Afgezien van de ligging op een helling (het isolerend vermogen van de aarde), maakt de combinatie van de drie beoogde activiteiten het mogelijk het energieverbruik te rationaliseren dankzij het eenvoudige criterium van compactheid.

Als projecteigenaar gaf de gemeente ons carte blanche om dit project vorm te geven, zowel wat betreft de expressie als de organisatie. Een echt geschenk in ons werk.

De architectuur is resoluut hedendaags. Er zijn ook buitenschoolse voorzieningen en een ondergrondse parkeergarage met 85 plaatsen.

Een zin

We werkten samen en waren maandenlang enthousiast in een buitengewoon klimaat. Je kunt niet zo goed slagen als wij zonder een gemoedstoestand zoals die die alle acteurs bezielde.

Een anekdote

De onverwachte ontdekking van een grote, niet op de site vermelde druppel, onder het recht van overpad van het project.

Wat we leuk vonden aan dit project

Het groeiende en alom geuite enthousiasme van onze cliënt, een openbare instelling, met een meer dan gemotiveerde overname van de site.

Een uitdaging

Het aanhouden van een ophoging van heterogene vulstoffen, en het durven plaatsen van gebouwen, alvorens 2/3 ervan te bedekken.

Project eigenaar

Gemeentebestuur van Anderlecht – Dienst Gebouwen en Huisvesting

Raadsheerplein 1 – 1070 Anderlecht

 

Adres

Drève Olympique – 1070 Anderlecht

 

Totaalbedrag van de werken

21.200.000,00 € EXCL. BTW.

 

Soort project

Sport en openbare infrastructuur

 

Type contract

Overheidsopdracht

 

Soort werkzaamheden

Nieuwbouw

 

Jaar

2019/2023